Metakognitiv terapi

Den metakognitive tilgang er en nyere psykologisk behandlingsmetode, som har vist sig at være effektiv til behandling af mange psykiske lidelser og psykologiske problemstillinger.

Metakognitiv betyder “tanken om tankerne”.

Kognitivt opmærksomhedssyndrom

Metakognitiv terapi tager udgangspunkt i forskning om, at det ikke er tilstedeværelsen af negative og katastrofeprægede tanker der gør os angste og deprimerede. Det er derimod den opmærksomhed og mængde af tid vi bruger på at dyrke tankerne, der kan være meget forpinende. Dette kaldes Cognitive Attentional Syndrome (CAS) eller kognitivt opmærksomhedssyndrom. CAS indebærer en tendens til at overtænke, gruble og bekymre sig om negative tanker, samt til at holde øje med trusler og farer. Dette medfører videre en tendens til dysfunktionel adfærd der fastholder de følelsesmæssige problemer. Grunden til at man udvikler lidelser er altså overordnet at man reagerer på sine negative tanker.

Formålet med metakognitiv terapi

Formålet med metakognitiv terapi er at afvikle CAS som reaktion på negative tanker. Dette opnås ved at hjælpe klienten frem til en følelse af kontrol over CAS.

 

Kontakt

Tenna Liltorp
Psykologhuset
Park Alle 9, mezz, th.
8000 Aarhus C
61 77 47 83
Kontakt@tennaliltorp.dk