Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) bygger på forståelsen af hvordan tanker, følelser, kropslige signaler og adfærd indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker som angst, OCD og depression.

Tanker og kroppens alarmsystem

Menneskers oplevelse af dem selv og verdenen er aldrig helt objektiv eller neutral. Vores perception er selektiv, idet vi, mere eller mindre ubevidst, konstant lægger mærke til dele af virkeligheden, som tillægges særlig betydning eller mening. Dette betyder at en person kan opfatte en situation som farlig (tanke), og blive bange (følelse), så hjertet slår hurtigere (kropsligt signal) og forsøge at flygte eller forsvare sig (adfærd). Tilsammen forstærker de fire komponenter hinanden og bekræfter os i, at vi er i fare.
Vi er som mennesker bygget til at reagere på tanker og kroppens alarmsystem. Problemerne opstår når tankerne og kroppens alarmsystem går igang, når der ikke er en reel eller sandsynlig fare. Dette sker ved langt de fleste psykiske sygdomme og problematikker.

Kognitiv adfærdsterapi handler om at identificere og udfordre urealistiske og uhensigtsmæssige tanke– og adfærdsmønstre, for herigennem at skabe positiv udvikling.

Kontakt

Tenna Liltorp
Psykologhuset
Park Alle 9, mezz, th.
8000 Aarhus C
61 77 47 83
Kontakt@tennaliltorp.dk