Behandling af OCD

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en lidelse der bærer præg af tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Der findes mange forskellige undertyper af OCD, nogle mere kendte end andre:

Eksempler på undertyper af OCD

$

Tvangstanker omkring bakterier, snavs og smitte

$

Tvangstanker om orden og symmetri

$

Seksuelle tvangstanker: fx frygt for at være pervers eller pædofil

$

Aggressive tvangstanker: frygt for at gøre skade på sig selv eller andre.

$

Religiøse eller moralske tvangstanker

$

Relationsship OCD/parforholds OCD

$

Hoarding/hamstring eller samlemani

$

Just right/perfektionisme

Arbejdet med OCD i terapien

Fokus er for det første psykoedukation, hvilket indebærer en forståelse af hvordan OCD udvikler sig og vedligeholder sig selv. Derudover er tilgangen som ved angst meget afhængig af hvilken type OCD der er tale om – fx om den er primært tanke- eller adfærdspræget.

Kontakt

Tenna Liltorp
Psykologhuset
Park Alle 9, mezz, th.
8000 Aarhus C
61 77 47 83
Kontakt@tennaliltorp.dk