Behandling af depression

Det er normalt at opleve dage eller kortere perioder med tristhed eller nedtrykthed. Dette er ikke nødvendigvis det samme som at have en depression.

Depression er kendetegnet ved en længere periode med nedtrykthed og manglende energi og lyst størstedelen af tiden.

Man kan have depression i forskellige sværhedsgrader, fra let depression til moderat og svær depression.

Symptomer på depression

Der findes mange forskellige symptomer på depression, og det kan være meget forskelligt fra person til person hvilke symptomer der er særligt fremtrædende. Det kan fx være forskelligt fra mand til kvinde og fra barn til voksen hvad der fylder mest.

De typiske tegn på depression er

$

Tristhed

$

Manglende overskud og energi

$

Træthed

$

Håbløshed

$

Negative tanker

$

Koncentrationsbesvær

$

Irritabilitet

$

Isolation

$

Selvbebrejdelse

$

Dårlig samvittighed

$

Rastløshed

$

Påvirket søvnmønster

$

Nedsat eller overdrevet appetit

$

Tiltider tanker om at livet ikke er værd at leve

Arbejdet med depression i terapien

Fokus for behandlingen er at blive bekendt med og udfordre de uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, som har det med at vedligeholde og forstærke depression. Dette gennem konkrete strategier og redskaber således at depressionen ikke bliver styrende i din hverdag.

 

Kontakt

Tenna Liltorp
Psykologhuset
Park Alle 9, mezz, th.
8000 Aarhus C
61 77 47 83
Kontakt@tennaliltorp.dk