Terapi

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne. Terapien foregår som udgangspunkt på mit kontor i Psykologhuset Park Allé. Når det er relevant, og du er med på det, kan det dog være relevant at tage terapien udenfor terapilokalet i forbindelse med eksponering eller lignende. Ved behov kan jeg også tilbyde videokonsultationer.

Jeg har i mit terapeutiske arbejde særlig erfaring med angst- og OCD behandling. Allerede under min studietid fandt jeg særlig interesse for behandling af OCD og angstproblematikker. Jeg var i to år en del af Angstklinikken ved Aarhus Universitet. Her udviklede vi angstbehandling til børn og unge og forskede i, hvad der har den bedste effekt. Jeg har videre benyttet og udviklet denne erfaring i mit terapeutiske arbejde med komplekse angst og OCD-problematikker i psykiatrien. 

I forbindelse med mit speciale har jeg desuden skrevet om, og arbejdet terapeutisk med, skolevægringsproblematikker og har erfaring med både skolevægring og adfærdsproblemer.

Jeg benytter primært Kognitiv Adfærdsterapeutiske teknikker idet disse ifølge forskning har den bedste effekt på angst- og OCD lidelser. Ved behov inddrages også teknikker fra andre terapiretninger, herunder bl.a. fra mindfullness, narrativ terapi og metakognitiv terapi.

Ved behandling af børn og unge, er jeg blandt andet inspireret af Cool Kids og Chilled programmerne, som er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken, Aarhus Universitet.